Základní cukerné pojmy

Sacharóza

běžné označována jako cukr řepný nebo třtinový nebo pouze jenom cukr. Je to nejběžnější disacharid, který se skládá z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly fruktózy. V přírodě se sice vyskytuje poměrně hodně ve stoncích, listech i plodech, ale průmyslově se vyrábí pouze z cukrové řepy a cukrové třtiny. Místně ještě například z datlovníku, některých druhů palem a javoru. Sumární vzorec C12-H22-O11.

Glukóza

monosacharid, běžně označovaný například jako hroznový případně krevní cukr. Je to bílá krystalická látka, která se získává krystalizací rostlinných šťáv po předchozí kyselé nebo enzymatické hydrolýze. Hlavní surovinou pro její výrobu je sacharóza získaná z řepy cukrové nebo cukrové třtiny. V poslední době jsou významnou surovinou kukuřičné případně obilné škroby. Glukóza má vysoký glykemický index (100). Díky tomu působí jako tzv. rychlá energie odbourávajíce se v krevním řečišti. Sumární vzorec C6-H12-O6 .

Fruktóza

velmi běžný přírodní monosacharid, který je obsažen v medu, borůvkách, jahodách, melounech, bramborách, kukuřici apod. Průmyslově se získává obdobným způsobem jako glukóza z cukrové řepy, cukrové třtiny a kukuřice. Fruktóza má nízký glykemický index.(25) Je to zdroj tzv. pomalé postupně se uvolňující energie a odbourává se v játrech. Sumární vzorec C6-H12-O6 . Je stejný jako u glukózy, ale patří na rozdíl od glukózy, která patří mezi aldohexózy, mezi ketózy.

Maltóza

disacharid, složený ze dvou molekul D-glukózy. Uvolňuje se například ze škrobu při klíčení ječmene. Je také produktem enzymatického rozkladu škrobů pomocí α amylázy. Maltotrióza – trisacharid (oligosacharid), složený ze tři molekul glukózy. Patří již do skupiny tzv. vyšších cukrů. Vzniká především enzymatickým rozkladem kukuřičných a obilných škrobů.

Škrob

makromolekulární látka, která je syntetizována rostlinami. Je směsí polysacharidů. Jedná se tedy o polysacharid složený z amylózy a amylopektinu se vzorcem (C6-H10-O5 ) n, . Tyto polysacharidy jsou tvořeny mnoha tisící až mnoha desetitisíci molekul glukózy. Ve výrobě cukrů se jedná v podstatě o obdobnou surovinu jako je pro sacharózu řepná nebo třtinová šťáva. Řízeným enzymatickým rozštěpením škrobové šťávy získané z obilí případně kukuřice se vyrábějí buď čisté, nebo směsné tekuté, ale také i krystalické cukerné produkty. Tyto produkty mají například v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu přesně cílené využití. Je tedy vyloženě nesprávné tvrzení, že snad někteří prodejci dodávají včelařům škrobová krmiva. To není možné ani technicky a ani prakticky. Mohou vydávat cukerné roztoky primárně určené k jiným potravinářským účelům za krmivo. Takový roztok bývá včelou pouze částečně zpracovatelný a tedy s nízkou ekonomikou. S podobnými nabídkami je možné se bohužel, ale v žádném případě se nemůže jednat o škrob.etkat a bohužel je možné se s tím setkat. Rozhodně to však není škrob.

Invertní cukr

tekutá směs glukózy a fruktózy, vzniklá hydrolytickým rozkladem sacharózy. Hydrolýza může být prováděna buď v kyselém prostředí, nebo pomocí enzymů. Inverze - rozklad sacharózy je většinou řízený proces. Stupeň inverze, vyjadřuje procentický rozklad sacharózy na glukózu a fruktózu. Rozklad není ve většině případů stoprocentní, což znamená, že v produktu zůstává nerozložené procento zbytkové sacharózy. Invertní cukr má proti čisté sacharóze řadu výhod. Mezi tyto výhody patří možnost přípravy výrazně vyšších tekutých koncentrací než u čisté sacharózy. Je výrazným způsobem posunuta doba zpětné krystalizace. Stupněm inverze lze poměrně zásadním způsobem upravovat technologické vlastnosti pro použití v potravinářském průmyslu. Sladivostní vjem je proti čisté sacharóze vyšší a výrazně plnější.

Oligosacharidy

cukry složené z 2 – 10 monosacharidových jednotek. Kromě obecně známých představitelů jako je maltóza nebo laktóza nabývají v poslední době pro svůj probiotický účinek oligosacharidy na bázi fruktózy nebo glukózy. FOS neboli frukto- oligosacharidy případně GOS jako gluko-oligosacharidy. Tyto produkty obecně zahrnované pod pojem tekutá vláknina, výrazným způsobem upravují pozitivní střevní mikroflóru. Zároveň mají proti klasickým sacharidům nižší energetickou hodnotu.

Polysacharidy

jsou polymerní sacharidy tvořené monosacharidickými jednotkami. Těchto jednotek může být v řetězci i několik desítek tisíc a dávají definovanému polysacharidu specifické vlastnosti. Někdy bývají nesprávně zařazovány mezi cukry. V přírodě jsou hojně zastoupeny. Mezi nejběžnější patří škrob, celulóza, glykogen a chitin. Nejsou sladké a v pevném skupenství jsou amorfní.

Prodejní místa Apicukr
Jsme výrobci a hledáme odběrná místa, kontaktujte nás
.