Člověk, včela a krmivo

Vazba mezi včelou a člověkem se traduje od dob, kdy člověk objevil její hlavní produkt tedy med.

S počátkem cukrovarnictví člověk objevil, že je možné přirozené krmivo – med včele odebrat a nahradit ho sacharózou. Tak se stala sacharóza získaná z cukru řepného, nebo třtinového převedeného do klasického vodného roztoku základem pro krmení včelstem. Důvod, proč byla využívána právě sacharóza je velmi prostý. Jiný typ dostupného a vhodného krmiva prostě nebyl k dispozici.

Poměr vody a cukru také nebyl zvolen náhodně. Z cukrovarnické praxe je známo, že u vodného roztoku cukru nad 68 Bx (%) dochází ke zpětné krystalizaci. Z tohoto důvodu byla včelaři zvolena ochranná koncentrace 3 díly cukr : 2 dílům vody. Takto připravený roztok má koncentraci 60 Bx(%) a je dostatečně odolný proti zpětné krystalizaci. To vše i při poměrně vysoké teplotě v úlech, kdy dojde k odparu vody a ke zvyšení koncentrace předem připraveného cukerného roztoku 3 : 2. Tady však již od prvopočátku dochází k první trochu anomální skutečnosti. V přírodě se prakticky volná sacharóza nevyskytuje. Je to tedy pro včelu tak trochu neznámý cukr, se kterým je nucena pracovat. Zde se však včela umí chovat podobně jako člověk. Včela umí pomocí enzymů dvoj-cukr neboli disacharid (sacharózu) rozložit na stravitelnou formu směsi fruktózy a glukózy. (invertní cukr)

Prostudujte složení medu.

Se změnou výrobních technologií, ale i se změnou základních surovin umožňujících získávat obdobné cukry, jako je sacharóza, přicházejí do potravinářského průmyslu nové produkty, které významným způsobem ovlivňují potravinářský a zpracovatelský trh. Tyto změny nemohly minout ani tradičně konzervativní prostředí jakým bezesporu včelařství je. Problémem nových cukerných produktů je však skutečnost, že zdaleka ne všechny je možno za kvalitní cukerné krmivo vydávat, i když se jedná o velmi kvalitní směsi různých druhů tekutých cukrů. Problém je v tom, že v žádném případě nejsou tyto cukry prioritně určeny jako krmivo, ale jako surovina pro potravinářské účely se speciálním zaměřením.

Aby skutečně mohly být tyto cukry za plnohodnotné krmivo vydávány, tak musí obsahovat pouze cukry, které jsou pro včelu jednoznačně zpracovatelné. Nákup tekutého cukru bez deklarovaného certifikátu kvality zároveň s uvedením přesného složení jednotlivých druhů cukrů se potom zdá být poněkud problematickým. Pro včely je totiž velmi důležité, aby krmivo neobsahovalo ve větším procentu takzvané vyšší cukry, než je sacharóza, glukóza a fruktóza. Vyšší nebo jiné cukry jsou pro včelu prakticky nezpracovatelné a stávají se tak zcela nadbytečným, ale zaplaceným balastem.

Prodejní místa Apicukr
Jsme výrobci a hledáme odběrná místa, kontaktujte nás
.